ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 26-00/957 от 01.07.2019 год. от ЕТ „ХИМБЕЕРЕ“  – Александър Георгиев с адрес: общ. Велинград, гр. Велинград, Индустриална зона, Георги Кирков, на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растително защитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Кмета на Община Велинград

 

СЪОБЩАВА

 

на засегнатото население, че ще се проведе третиране на 09.07.2019 год. с препарат „Ним Азал“  на територията на „Хмела“, с адрес: извън регулация на гр. Велинград

 

 

 

         

 

         Дата: 03.07.2019 г.

 

 

Коментарите са изключени!