Проект програма за 2020 г. в изпълнение на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград за 2016-2020 година

Проект програма за 2020 г.

Приложение 1 

Приложение 2 

Коментарите са изключени!