Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. /ПРОЕКТ/

Годишен доклад за 2019г. за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020 г. /ПРОЕКТ/ 

Коментарите са изключени!