ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

ОБЯВА

ОБЯВА ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА

Във връзка с постъпило уведомително писмо в Общинска администрация – Велинград с вх. № 94-00/4684 от 19.05.2020 год. от Ахмед  Асанов Перчинков с адрес с. Драгиново,  общ. Велинград на основание чл. 8, ал. 2 от „Наредбата №13 от 26 август 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

Община Велинград

СЪОБЩАВА

       на засегнатото население, че в м. „Бакарджииството“, гр. Велинград, ще се проведе третиране на картофи с препарат „Еклипс“ 70 ВГ в периода от 23.05.2020 г. до 26.05.2020 год. от 6:00 часа до 10:00 часа.

Карантинния срок няма, доза 60 г./дка. Третирането се извършва срещу плевели.

Подлежащи на третиране парцели са на площ 120 дка., отстоящи се на 2 км. от гр. Велинград. ПРЗ е закупен от ЕТ „Борис Стефанов“

      За организиране и провеждане на третирането отговаря лицето:

Ахмед Асанов Перчинков, тел: 0879/012 474.

      Приготвянето на разтвора ще се извърши на работна площадка, намираща се в гр. Велинград.

 

Дата: 21.05.2020 год.

 

 

 

Коментарите са изключени!