Доклад за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2019г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията

     Доклад за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2019г,  работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото  обслужване на гражданите и прилагането  на Закона за устройство на територията 

Коментарите са изключени!