Заповеди за прекратяване на категоризация /оповестяване по чл.137, ал.5 от Закона за туризма

Заповед №4-06.01.2020

Заповед №24-09.01.2020

Заповед №25-09.01.2020

Заповед №28-09.01.2020

Заповед №90-27.01.2020

Заповед №95-27.01.2020

Заповед №188-10.02.2020

Заповед №189-10.02.2020

Заповед №190-10.02.2020

Заповед №191-10.02.2020

Заповед №312-24.02.2020

Заповед №411-12.03.2020

Заповед №748-18.05.2020

Заповед №749-18.05.2020

Заповед №798-26.05.2020

Заповед №899-03.06.2020

Заповед №900-03.06.2020

Заповед №1079-07.07.2020

Заповед №1092-08.07.2020

Заповед №1148- 17.07.2020

Коментарите са изключени!