Декларации за имущество и конфликт на интереси по чл.35,ал.1,т.2,2020г

Азиз Халил

Албен Купенов

Алекс Бошнаков

Александра Керина

Александър Мандилов

Али Алендар

Али Бошнак

Али Палов

Али Ракитовски

Алтънай Тангърова

Анна Маркова

Атанас Вецов

Атанас Гаджев

Ахмед Кенан

Биляна Саздова

Боряна Алексиева

Боряна Петричева

Бояна Кирилова

Ваня Станоева

Васил Атанасов

Величка Манева

Величка Устабашиева

Вероника Мануилова

Веселина Ямакова-Ковачева

Виолета Благова-Дамова

Георги Минков

Георги Христозов

Гергана Владимирова

Гергана Гяхова

Даниела Бошнакова

Даниела Филипова- Енева

Дафинка Шуманова

Деница Маврикова

Десислава Лилова-Манушова

Десислава Сандакова

Джемал Еджевит

Диана Бухова

Димето Малинова

Димитрина Кондева

Димитрия Кафеджиева

Елена Янева-Зисова

Ели Цинцева

Ивелина Кафеджиева

Иво Ардалиев

Илияна Гешева

Йорданка Вецова

Йорданка Нанова

Калинка Йовчева

Катя Георгиева

Керанка Пухалева

Костадинка Мицина

Красимир Николов

Красимира Тричкова

Лидия Сеферова

Лъчезара Попова

Маргарита Узунова

Мариана Атанасова

Мариана Белухова

Мариана Зинкова-Шенкова

Мария Анастасова

Мария Кантарева

Мария Николова

Мария Пещерска

Мария Тошева

Мая Якимова

Мехмед Асан

Мехмед Меджид

Мехмед Местан

Мехмед Чолаков

Милена Лулина

Милка Станудина

Мустафа Али

Надежда Велчева

Надежда Стефанова

Надка Келчева

Натали Видаркинска

Невена Мерджанова

Николай Байраков

Николай Машев

Нонка Бушова

Павлина Германова

Пенка Минкова

Пенка Чорева

Петрунка Томова

Петър Кондев

Петър Шаламанов

Петър Шаламанов2

Пламен Гьоров

Пламен Марков

Пламен Пашалиев

Радка Гарданска-Пухалева

Радка Халачева

Райна Вардева-Дойчинова

Сашка Еличина

Силвия Мандраджиева

Силвия Сеферова

Славка Даскалова

Снежанка Цанова

Соня Стриглева

Спас Шулев

Сребрин Бозев

Стоян Дулев

Стоянка Кърпачева

Таня Голомехова

Таня Карова

Таня Кръстева

Таня Кълвачева

Таня Павлова

Тодор Владимиров

Тодор Кацаров

Тодор Масларов

Тодор Семерджиев

Тодор Янков

Тодорка Статева

Фатима Дъбева кметски наместник

Фатима Дъбева

Цвета Спасова

Цветана Кафеджиева

Цеца Нистерова

Юлия Йргакиева

Яна Савова

Янко Чолаков

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ПОДАДЕНИТЕ ДЕКЛАРАЦИИ 2020г.

Коментарите са изключени!