ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ОТГОВОР ОТ ФАКЛУТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ, МУ – СОФИЯ

     На основание становище на Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания и социална политика, ОбС – Велинград изпрати писмо до Факултета по обществено здраве към Медицински университет-София, с искане за потвърждаване автентичността на удостоверението за завършен курс по здравен мениджмънт на д-р Жеко Чешмеджиев, управител на „МБАЛ – Велинград” ЕООД. Това бе взето като решение на проведените от комисията две работни съвещания, във връзка с появилите се публикации и репортажи в медиите, касаещи управлението на д-р Чешмеджиев. Деканът на Факултета по обществено здраве проф.М. Александрова изпрати писмо до ОбС – Велинград (Изх.№1192-21.10.2020г. и наш Вх.№708-22.10.2020г.), с което потвърди, че управителят на „МБАЛ-Велинград” ЕООД има завършен квалификационен курс по здравен мениджмънт, проведен в периода 30.05.2008г. – 12.07.2008г.

Коментарите са изключени!