Oбществено обсъждане на План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне на размера на таксата битови отпадъци за 2021 година

Oбявление

Анализ и План сметка 21

Доклад

Проект на решение

Коментарите са изключени!