Справка по проект на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Справка наредба такси
Коментарите са изключени!