Справка по проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за водовземане от находищата на минерална вода

Справка по Проект на Тарифа на Велинградски общински съвет за определяне на таксите за  водовземане от находищата на минерална вода
Коментарите са изключени!