Проект!Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Велинград

Oбявление

Мотиви съответно доклад

Проект на наредба

Проект на решение

Частична оценка на въздействие

Коментарите са изключени!