Справка за постъпили предложения по проект на Наредба за определяне обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Велинград

Справка за предложения
Коментарите са изключени!