Сесия 2007-02-15

  1. Отчет на бюджета на Община Велинград за 2006г. РЕШЕНИЕ №35
  2. Бюджет на Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №37
  3. Численост и ср.м.бр.р.з. на едно лице в бюджетните организации и дейности в Община Велинград в сила от 01.01.07г. и 01.07.07г. РЕШЕНИЕ №38
  4. Програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №39
Все още няма коментари.

Leave a Reply