РЕШЕНИЕ №79

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 30.03.2007г. с протокол №5.
     ОТНОСНО:Създаване на нова Дирекция в ОА.   На основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с,  

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

13

0

13

26

29

Общински съвет – Велинград поради недостатъчно мнозинство  

 Р Е Ш И:

  Не приема предложението за създаване на нова Дирекция „Инвестиционно планиране, подготовка и управление на проекти по Европейски структурни фондове”.   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /Н.Кехайов/  
Все още няма коментари.

Leave a Reply