Съобщение

     Във връзка с изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Велинград Ви уведомяваме, че на 31.08.2012 г. от 11.00 часа в Голямата зала на Общинска администрация с адрес:

гр.Велинград,

бул. „Хан Аспарух” 35,ет.1,

ще се проведе обществено обсъждане на Визията за развитие на град Велинград до 2020 г. и направени предложения за избор на зони за въздействие.

      Надяваме се на вашето активно гражданско участие в процеса на подобряване и обновяване на територията на нашия град.

Можете да попълните он-лайн анкета тук!

Анкетата за попълване от администрацията ще намерите тук!

Все още няма коментари.

Leave a Reply