Сесия 2006-02-15

1. Отчет на бюджета на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЯ 49

2.Бюджет на Община Велинград за 2006г. РЕШЕНИЕ 50

3.Численост на персонала за 2006г. РЕШЕНИЕ 51

4.Актуализирана програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2005г. РЕШЕНИЕ 52

5. Програма за капиталови разходи за 2006г. РЕШЕНИЯ 53

6.Одобряване на средства за съфинансиране по СИФ за СОУ ‘Св.св.Кирил и Методий’ гр.Сърница РЕШЕНИЕ 54

7.Създаване на общински фонд ‘Развитие на туризма’. РЕШЕНИЕ 55

8.Решение за обжалване на  търговско дело №9/2005г. на ПОС. РЕШЕНИЕ 56

Все още няма коментари.

Leave a Reply