РЕШЕНИЕ №96

От заседание на Общински съвет – Велинград, проведено на 26.02.08г. с протокол №3.

                                                      

 ОТНОСНО:Численост и ср.бр.р.з. на едно лице

                                                                           на бюджетните организации и д-сти

                                                                           в Община Велинград.

         На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, ЗДБ, Закона за изпълнение на ДБ на Р България за 2008г.и след проведеното поименно гласуване с

Брой гласове

“за”

Брой гласове      “против”

Брой гласове    “въздържали се”

Брой

присъствали

Общ брой общински съветници

28

0

0

28

29

Общински съвет – Велинград

Р Е Ш И :

1.Приема численост и ср.м.бр.р.з. на едно лице в бюджетните организации и дейности в Община Велинград в сила от 01.01. 2008г. и 01.07.2008г., както следва:

     Дейност

Численост

на 01.01.08г

Ср.бр.з.

01.01.08г.

ФРЗ за 1м

Численост на 01.07.08г

Ср.бр.з.

ФРЗ за1 м.

1.

Общинска администрация

116,5

512.10

59 660

106.5

563.31

59 923

2.

Образование

- държавна дейност

767

-

-

-

-

-

- местна дейност

12

-

-

-

-

-

- ПМС – № 66

12

-

-

-

-

-

3.

Здравеопазване

25

306.82

7 670

25

337.50

8 437

4.

Соц. осигуряване, подп. и грижи

37

326.05

12 064

37

326.05

12 064

4.

ДДЛРГ-дом за деца

11

424.80

4 673

11

467.28

5 140

5.

Жил. Стр. и БКС

16.5

379.82

6 267

16.5

417.80

6 894

6.

Почивно дело

1

336.60

337

1

370.26

370

7.

Култура – щатни

16.5

336.60

5 554

16.5

370.26

6 109

8.

Музеи и худ. галерии

9

391.10

3 520

9

430.21

3 872

9.

Транспорт и съобщения

41.5

379.82

15 762

41.5

417.80

17 339

10.

Други д-сти по иконом.в т.ч.

- ОП”ИЦ за БИ “

9

397.92

3 581

9

437.71

3 939

- ОП” Сп. имоти и пазар

36

332.50

11 970

365.75

13 167

- Др. д-сти по икономиката

14

374.91

5 249

412.40

5 774

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:

                                                                                              /Б.Голомехов/

Все още няма коментари.

Leave a Reply