Председател на Общински съвет Велинград

 Елисавета Димитрова Сариева
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автобиография
 
Роденa: 06.02.1971г.
 
Място на раждане:   гр.Велинград
 
Семейно положение: омъжена с две дъщери
 
Образование:   
 • 1994-1999г.  – ПУ „Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив,  Бакалавър - Преподавател по български език и литература и по английски език и литература
 • 1989-1993г. – УИ”Дичо Петров” – гр. Смолян - Учител по български език и английски език

 
Професионален опит:
 • от 15.09.2011г. до настоящия момент  – ОУ „Неофит Рилски”, гр. Велинград – Старши учител по английски език

 • oт 13.10 2008г. до 15.09.2011г. – ЕТ”Ансар”-Ангел Сариев, гр. Велинград – Управител обменно бюро
 • oт 26.09.1995г. до 01.09.2008г. – СОУ”Св.св.Кирил и Методий, гр. Велинград – Учител по английски език
 
 
E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 7, тел: 0359 5-41-76
 
Гл. специалист Общински съвет: Соня Стриглева
 
Гл. специалист Общински съвет: Милка Станудина, тел:0885 202 412
 
Председателя на съвета:
 
 1. Свиква съвета на заседание;
 2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета;
 3. Ръководи заседанията на съвета;
 4. Координира работата на постоянните комисии;
 5. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
 6. Представлява съвета пред външни лица и организации.

Община Велинград, стая № 7, тел: 0359 5-41-76
Приемен ден СРЯДА 10:00 – 12:00 ч.
Коментарите са изключени!