Председател на Общински съвет Велинград

 Али Али Мареков
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Автобиография
 Инж. Али Али Мареков
Роден: 12.03.1971г. 
Място на раждане:   гр.Велинград
 
Семейно положение: женен, с едно дете
 
Образование: ОУ ‘Христо Смирненски” с. Света Петка /1986г./ ; Техникум по горско стопанство- Велинград /1989г./;  Лесотехнически университет-София, магистър- инженер по горско стопанство /1996г./;   
 
 
Професионален опит:
1996г.-2002г. Технически ръководител в УОГС ”Юндола”
2002г.-2012г. ДЛС ”Чепино”- лесничей, старши лесничей, зам.-директор
2012г.-2013г. Управител на фирма
2013г.-2014г. Директор на  ДЛС ”Чепино”
м.Декември 2014г.-досега Зам.-директор на ДЛС ”Чепино”
2007г.-2015г. Общински съветник в ОбС-Велинград
От 26.07.2018г. Председател на ОбС-Велинград
 
E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 4, тел: 0359 5-41-76
 
Гл. специалист Общински съвет: Соня Стриглева
 
Гл. специалист Общински съвет: Милка Станудина, тел:0885 202 412
 
Председателя на съвета:
 
  1. Свиква съвета на заседание;
  2. Ръководи подготовката на заседанията на съвета;
  3. Ръководи заседанията на съвета;
  4. Координира работата на постоянните комисии;
  5. Подпомага съветниците в тяхната дейност;
  6. Представлява съвета пред външни лица и организации.
 
Община Велинград, стая № 4, тел: 0359 5-41-76
Приемен ден СРЯДА 10:00- 12:00 ч.
Коментарите са изключени!