Председател на Общински съвет Велинград

 

Пламен Антимов Хаджиев

 

Роден: 13.07.1981г.

Място на раждане:  с. Драгиново, Община Велинград

Семейно положение: Женен  с две деца

Образование:   
  • 2001-2007г. - УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО –СОФИЯ, ФИНАНСОВ КОНТРОЛ, МАГИСТЪР
  • 1997-2000г.- ТЕХНИКУМ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ  „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА 
Професионален опит: 
  • 2007г.- до моментаЕТ „Агро-Арапов”- Директор организация на работниците и служителите
  • 2007 -2007г.- Сосиете Женерал Експресбанк- Операции с клиенти
  • 2006 -2007г.- Спидител ЕООД- (IT)
  • 29.01.2015- 12..11.2015г.-  общински съветник в ОбС-Велинград
  • 12.11.2015- 12..07.2018г. – общински съветник в ОбС-Велинград
  • 11.11.2019г –полага клетва като общински съветник в ОбС-Велинград /мандат 2019- 2023г./
 
 
 
E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 7 
Гл. специалист Общински съвет: Соня Стриглева 
Гл. специалист Общински съвет: Милка Станудина, тел: (0 )359 /5-16-95
 
Председателя на съвета: 
1.    Свиква съвета на заседание;
2.    Ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3.    Ръководи заседанията на съвета;
4.    Координира работата на постоянните комисии;
5.    Подпомага съветниците в тяхната дейност;
6.    Представлява съвета пред външни лица и организации.
 
 

Община Велинград, стая № 7, тел: (0 )359 /5-16-95

Приемен ден СРЯДА 13:00 – 15:00 ч.

Коментарите са изключени!