Заместник председатели на Общински съвет Велинград

Ирина Томова Шумарова

ПП „ГЕРБ”

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-ВЕЛИНГРАД

Любомир Матеев Перчинков

ПП „ГЕРБ”

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-ВЕЛИНГРАД

Тодор Василев Ушев

Социалдемократическа партия-СДП

 ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС-ВЕЛИНГРАД

E-mail: obsvelingrad@abv.bg
 
Община Велинград, стая № 5, тел: 0359 5-12-75
Коментарите са изключени!