Представителни групи

ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ГРУПИ В ОбС – ВЕЛИНГРАД

ПГ “ГЕРБ”

Цветанка Попова

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ „ГЕРБ”

Боян  Бозьов

ПГ „ГЕРБ”

Евгени Янкулов

ПГ „ГЕРБ”

Елисавета Сариева

ПГ „ГЕРБ”

Емил Моллов

ПГ „ГЕРБ”

Иван Пукнев

ПГ „ГЕРБ”

Идрис Пашалиев

ПГ „ГЕРБ”

Ирина Филипова

ПГ „ГЕРБ”

Любомир Перчинков

ПГ „ГЕРБ”

Сашка Целева

ПГ „ГЕРБ”

Богдана Пашева

ПГ „ГЕРБ”

ПГ “ДПС”

Али Тебер

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ‘ДПС’

Злати Льотин

ПГ ‘ДПС’

Искрен Тюфекчиев

ПГ ‘ДПС’

Мустафа Еюпов

ПГ ‘ДПС’

Пламен Хаджиев

ПГ ‘ДПС’

Пламен Влакнов

ПГ ‘ДПС’

ПГ ‘Глас Народен’

Тодор Ушев

ПРЕДСЕДАТЕЛ ПГ ‘Глас Народен’

Костадин Паунов

ПГ ‘Глас Народен’

Красимир Джиханов

ПГ  ’Глас Народен’

Антонио Велев

ПГ  ’Глас Народен’

Коментарите са изключени!