Програма на Общински съвет Велинград

ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА  2019Г.

Коментарите са изключени!