Кметове на Велинград

С Постановление №4 от 28 януари 1948г. на Министерски съвет селата Лъджене, Каменица и Чепино, Пазарджишка околия, са обединени в едно селище, което е провъзгласено за град под името Велинград.

С Постановление на Министерски съвет №549/06 март 1950г. Велинград е обявен за курорт с национално значение.

С Указ № 2295 от 22.12.1978 г. за определяне седалищата и състава на общините в Народна Република България е създадена Велинградска община със седалище Велинград. По този указ в състава се включват: гр. Велинград, с. Драгиново, с. Грашево, с. Света Петка, с. Кандови, с. Всемирци, с. Долна Дъбева, с. Алендарова, с. Пашови, с. Цветино, с. Кръстава, с. Абланица, с. Горна Дъбева, с. Рохлева, с. Биркова, с. Враненци, с. Чолакова, с. Горна Биркова, с. Бутрева, с. Бозьова.

С Решение №641/12.09.2003г. на Министерски съвет населено място Сърница е обявено за град.

            По – долу ще намерите имената на хората, на които през различните години давахме кредит на доверие по време на избори. Те изградиха облика на нашата община с решенията, които взимаха по време на мандата си.

Кметове на кметство Велинград и община Велинград
Тодор Иванов Ямаков             12.IV.1948-01.III.1949
Васил Василев Гилин              01.III.1949-13.IX.1950
Васил Димитров Шулев           13.IX.1950-01.I.1952
Асен Александров Бозаджиев 01.I.1952-31.XII.1952
Тодор Пеев Пеев                      31.XII.1952-19.II.1959
Никола Спасов Кондев             01.IV.1959-20.I.1964
                                                   01.IV.1979-14.XII.1983
Георги Димитров Шулев          20.I.1964-31.XII.1970
Георги Петров Шуманов          27.I.1971-01.IV.1979
Михаил Иванов Алексиев        14.XII.1983-01.VI.1987
Филип Иванов Филипов           01.VII.1987-02.XI.1990
Владо Костадинов Стоенчев   26.XI.1991-11.VIII.1995
Георги Велев Аврамов             02.XI.1990-26.XI.1991
                                                   29.X.1995-31.X.1999
д-р Цветан Илиев Дафов        01.XI.1999-10.XI.2003
Ангел Николов Топорчев ВРИД 10.11.2003-28.1.2004
Фидел Диимитров Беев           27.I.2004-18.VI.2004
Стоян Атанасов Дулев   ВРИД 28.VI.2004-27.XII.2004
Атанас Петров Водев     ВРИД 28.12.2004-17.01.2005
Таня Ангелова Гончева  ВРИД 17.01.2005-21.02.2005
Атанас Петров Водев     ВРИД 22.02.2005-03.10.2005
Стоян Атанасов Дулев              04.X.2005-28.X.2007
Иван Георгиев Лебанов            от  2007
Кметове на с. Чепино
Исмаил Чаушев                  1885-1892
Алиш Юсеинов                   1883
Мехмед Тумбев                  1894-1897
Юсеин Синапов                  1898
Серафим Симеонов           1899-1900
Иван Бояджиев                   1901
Серафим Симеонов           1902-1903
Давид Илиев                       1904-1905
Сава Георгиев                     1906-1907
Иван Бояджиев                   1908-1910
Никола Крачанов            I.1911-IV.1911
Петър Палигоров           IV.1911-VII.1913
Атанас Савов                VII.1913-XI.1913
Александър Карагьозов XII.1913-III.1915
Иван Ищев                    III.1915-X.1918
Георги Зисов                 X.1918-XI.1919
Александър Гушевилов  XI.1919-IV.1920
Иван Клечеров               IV.1920-II.1921
Апостол Иванов             II.1921-VI.1923
Филип Данаилов           VI.1923-X.1923
Никола Гушевилов        XI.1923-VI.1924
Георги Наков                VI.1924-XII.1928
Никола Гушевилов        XII.1928-IV.1930
Георги Наков                IV.1930-IX.1930
Борис Сирлещов          IX.1930-III.1931
Цветко Ушев                III.1931
Филип Филотов            III.1931-V.1932
Петър Даскалов           V.1932-V.1934
Георги Бояджиев         V.1934-IX.1934
Йосиф Шнитер              X.1934-I.1937
Илия Джонев                II.1937-IX.1944
Васил Гилинов             IX.1944-X.1945
Симеон Даскалов         X.1945-X.1946
Йордан Дивизиев         X.1946-X.1947
Васил Гилинов             II.1947-IV.1948
Кметове на с. Лъджене
Али Грахов                          1885-1888
Стою Докумов                     1888-1893
Захари Масларов               1894-1895
Георги Благов                     1896-1900
Тодор Шуманов                  1901
Стою Докумов                    1902-1907
Илчо Христов                     1908
Стою Масларов                 1909-1910
Никола Бояджиев              1911-I.1912
Христо Лазаров                 I.1912-X.1912
Никола Бояджиев              X.1912-X.1918
Стойчо Тодоров               X.1918-VIII.1919
Александър Даскалов       XII.1919-I.1920
Никола Бояджиев            I.1920-IV.1920
Петър Джамбазов            IV.1920-II.1921
Александър Даскалов     II.1921-VII.1922
Коста Каленов                VII.1922-VII.1924
Никола Похлупков         VII.1924-VIII.1926
Димитър Масларов          IX.1926-III.1927
Тодор Шуманов               III.1927-VII.1927
Милуш Колчагов             VII.1927-IV.1930
Иван Бояджиев              IV.1930-XII.1932
Васил Бориков               XII.1932-IV.1934
Иван Бояджиев             IV.1934-VI.1934
Йосиф Шнитер                VII.1934-XI.1938
Теофил Теофилов          XI.1938-XII.1939
Димитър Иванов              I.1940-IV.1940
Любен Попов                  IV.1940-X.1942
Христо Велчев                X.1942-IX.1944
Стефан Стоев                 IX.1944-I.1945
Георги Боков                  I.1945-II.1947
Драгун Велчев               II.1947-IV.1948
Кметове на с. Каменица
Христо Калъчев                         1886
Заварин Кавков                    1887-1890
Ангел Петричев                         1893
Христоско Петричев                   1894
Илия Пеев                                 1895
Илия Шуманов                    1896-1900
Илия Малинов                            1901
Янаки Мавров                     1902-1904
Георги Илинов                            1905
Илия Шуманов                     1908-1911
Стою Ушев                       1912-XII.1913
Ангел Петричев               XII.1913-IX.1914
Георги Балтаджиев          IX.1914-V.1919
Спас Каров                      V.1919-VI.1920
Павел Синапов                VI.1920-IX.1921
Димитър Узунов              IX.1921-II.1922
Димитър Кадинов             II.1922-VII.1923
Александър Бозаджиев  VII.1923-VI.1924
Никола Павлов                VI.1924-I.1925
Димитър Илинов              II.1925-XI.1925
Тодор Делиев                  XI.1925-II.1927
Александър Бозаджиев   II.1927-VI.1927
Тодор Делиев                  VII.1927-II.1928
Георги Кьосов                 II.1928-VIII.1928
Иван Цветанов                VIII.1928-V.1930
Георги Цикалов               V.1930-IV.1932
Христо Влахов                 IV.1932-VII.1932
Димитър Захов                     VII.1932
Стою Ушев                     VIII.1932-IV.1934
Димитър Христов            V.1934-IX.1934
Йосиф Шнитер                X.1934-I.1937
Никола Пендаров           II.1937-IX.1944
Георги Цветанов             IX.1944-I.1945
Васил Содев                   I.1945-VII.1947
Тодор Ямаков                VII.1947-IV.1948

Кметове на кметства и кметски наместници в община Велинград

Кметове на кметства и кметски наместници в община Велинград

  Мандат 1999 -2003 Мандат 2003 – 2007 Мандат 2007 – 2011
Драгиново Вихрен Неофитов Хаджиев 01.11.1999-10.11.2003 Ахмед Османов Алендаров 10.11.2003-16.11.2007 Бисер Цанков Кафеджиев              16.11.2007-7.11.2011
Сърница Шукри Фетиев Якубов 01.11.1999-10.11.2003 Шукри Фетиев Якубов 10.11.2003-29.10.2007 Мехмед Асан Карамолла 16.11.2007-7.11.2011
Кръстава Мустафа Мехмедов Еюпов Мустафа Мехмедов Еюпов Мустафа Мехмедов Еюпов
Грашево Михаил Алеков Алкеев 01.11.1999-10.11-2003 Михаил Алеков Алкеев 10.11.2003-29.10.2007 Асен Юлиев Мастев 16.11.2007-7.11.2011  
Медени поляни Реджеп Муса Искендер   01.11.1999-10.11-2003 Салих Исмаил Али   10.11.2003-29.10.2007 Реджеп Мусов Скендеров   16.11.2007-7.11.2011
Пашови Ахмед Джамал Крантев   01.11.1999-10.11-2003 Ахмед Джамал Крантев 10.11.2003-29.10.2007   Мустафа Мехмед Бандьо 16.11.2007-7.11.2011
Побит камък Мустафа Юсеинов Орцев 01.11.1999-10.11-2003 Мустафа Юсеинов Орцев 10.11.2003-29.10.2007 Мехмед Алиев Кавунски 16.11.2007-7.11.2011
Света Петка Мустафа Хюсеин Бухов 01.11.1999-10.11-2003 Муса Мехмед Мандраджиев 10.11.2003-29.10.2007 Муса Мехмед Мандраджиев 16.11.2007-14.10.2010 Бельо Бельов Мандраджиев 17.11.2010 – 26.10.2011
Абланица Светлин Арсенов Мечов 15.11.1999-10.11-2003 Светлин Арсенов Мечов 10.11.2003-29.10.2007 Светлин Арсенов Мечов 16.11.2007-7.11.2011
Биркова Байрям Мустафа Ахмед 15.11.1999-10.11-2003 Мустафа Мехмедов Терзиев 10.11.2003-29.10.2007 Мустафа Мехмедов Терзиев 16.11.2007-7.11.2011
Рохлева Али Салих Булут 15.11.1999-10.11-2003 Мустафа Идриз Пашалиев 10.11.2003-29.10.2007 Мустафа Идриз Пашалиев 16.11.2007-7.11.2011 
 Бутрева Исмаил Мустафов Бузгов 15.11.1999-12.02.2004   Мустафа Исмаилов Бутрев 12.02.2004-16.11.2007 Исмаил Мустафов Бузгов Мустафа Исмаилов Бутрев 16.11.2007-28.10.2011
Горна Дъбева Муса Муртазов Дъбев 15.11.1999- 12.02.2004 Алиш Мусов Бакалов 12.02.2004-27.06.2005 Муса Муртазов Дъбев 10.07.2005-05.10.2005 Алиш Мусов Бакалов 05.10.2005-16.11.2007Алиш Мусов Бакалов 16.11.2007-28.10.2011
Враненци Али Халилов Ходжов 15.11.1999-12.02.2004 Ибрахим Салих Ибрахим 12.02.2004-17.06.2005 Али Халилов Ходжов 17.06.2005-05.10.2005 Еюп Ахмед Муса 05.10.2005-17.01.2006 Ибрахим Салих Ибрахим 17.01.2006-16.11.2007 Мохамедали Мустафа Фарук 16.11.2007-28.10.2011  
Чолакова Салих Ахмед Гюнеш 15.11.1999-12.02.2004 Муса Али Дживгов 12.02.2004-16.11.2007 Салих Ахмед ГюнешМехмед Мусов Чолаков 16.11.2007-28.10.2011
Цветино Пламен Тончов Трончев 15.05.1988 15.11.1999-12.02.2004 Калин Бисеров Бошнаков 12.02.2004-19.06.2005 Пламен Росенов Пашалиев 10.07.2005-30.01.2006 Красимир Славейков Бельов до 21.05.2007 Пламен Тончов Трончев 23.05.2007-16.11.2007 Пламен Росенов Пашалиев 16.11.2007-28.10.2011  
Юндола Местан Мустафа Местан 15.11.1999-01.08.2000 Йордан Ангелов Йорданов 01.08.2000-12.02.2004 Васил Ангелов Кадьов 12.02.2004-15.11.2005 Ибрахим Амза Алендар 15.11.2005-27.02.2006 Васил Ангелов Кадьов 27.02.2006-16.11.2007 Мехмед Мустафа Местан 16.11.2007-28.10.2011  
 

Коментарите са изключени!