Председатели на Общински съвет Велинград

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕЛИНГРАД

1. Капка Колчагова – м.10.1991г. – м.11.1995г.

2. Екатерина Каферинова – м.11.1995г. – м.11.1999г.

3. Неджат Кехайов – м.11.1999г. – м.11.2003г.

4. Неджат Кехайов – м.11.2003г. – м.11.2007г.

5. Борис Голомехов – 27.12.2007г. – 31.07.2008г.

6. Мустафа Джамбаз – 31.07.2008г. – м.11.2011г.

7. Дияна Кехайова – м.11.2011г. – м.11.2015г.

8. Бельо Мандраджиев – м.11.2015г. – до момента

Коментарите са изключени!