Е – услуги

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА Е-УСЛУГИ

За да използвате предоставените електронни услуги е необходимо да:

1. Имате инсталиран квалифициран електронен подпис (КЕП) или квалифицирано удостоверение за квалифициран електронен подпис (КУКЕП).

2. Притежавате профил в системата за сигурно електронно връчване.

3. Имате инсталирана програма Acrobat Reader.

Линк към органиграмата на Община Велинград

Конкурси – Община Велинград

Административни услуги

 

Електронни системи

е-Връчване

       

Open data

 
Коментарите са изключени!