Archive | Общи RSS feed for this section

Инициативата “Мениджър за един ден“ стана на 20 години

     Инициативата “Мениджър за един ден“ стана на 20 години, а Председателят на ОбС-Велинград бе горд домакин на деветокласниците от ИСУ “Методий Драгинов” (10.05.22г.).      Учениците Анелия Влакнова, Ивана Дуева, Самира Садъкова и Айшка Делсиз, с класен ръководител г-жа Джумалие Чолакова, имаха възможността да седнат на председателския стол и от първо лице да [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

РЕШЕНИЕ № 67/21.03.2022г.

На основание чл.45, ал.4, ал.9 от ЗМСМА, чл.21, ал.1, т.8 и т.12, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл.40, ал.1, от Закона за концесиите и Наредбата за изискванията за определяне на финансово-икономическите елементи на концесията, във връзка със Заповед №ПО-47 от 08.03.2022г. на Областен управител на област Пазарджик, с която е върнато [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

О Б Я ВА до заинтересованите лица и общественост   От Община Велинград, адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35, ЕИК: 000351580, седалище и адрес на управление адрес: гр. Велинград, бул. Хан Аспарух №35       На основание постъпило писмо от Директора на РИОСВ – Пазарджик с вх. № 32-01/18 от 24.02.2022 г. и чл.6, ал.10, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед схема за трасе на подземна кабелна линия

Заповед схема за трасе на подземна кабелна линия

Прочети Коментарите са изключени!

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление ПУП-ПРЗ с. Алендарова кв.7, поземлен имот -133

На основание  чл. 124б ал.2 и чл.128 ал.2 от ЗУТ и във връзка            със Заповед №809/15.06.2021г. на кмета на община Велинград , се разрешава изработването на проект за частично изменение на плана за регулация , уличната регулация за УПИ I33 в кв.7 при о.т.23 се променя, като минава по част [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 856/24.06.2021

Относно Разрешаване на ПУП в кв.154 за УПИ I -1349 по плана на гр. Велинград Заповед № 856/24.06.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №635-12.05.2021-kv.3121 Велинград

Заповед №635-12.05.2021-kv.3121

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 ГОД.

РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА  ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 ГОД. № ПО РЕД ИМЕ/ОБЕКТ НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ДАТА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО АДРЕС НА ОБЕКТА СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА 1. басейн “ЛВБ на Народно събрание-Велинград” – вътрешен №205 17.2.2021 за 2021 бул. “Вела Пеева” №35 “Лечебно-възстановителна база  на Народно събрание-Велинград” 2. басейн [...]

Прочети Коментарите са изключени!