Archive | Общи RSS feed for this section

Заповед №635-12.05.2021-kv.3121 Велинград

Заповед №635-12.05.2021-kv.3121

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 ГОД.

РЕГИСТЪР/ СПИСЪК НА РАЗРЕШЕНИТЕ МЕСТА  ЗА КЪПАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 ГОД. № ПО РЕД ИМЕ/ОБЕКТ НОМЕР НА РАЗРЕШЕНИЕТО ДАТА ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО АДРЕС НА ОБЕКТА СТОПАНИСВАЩ ОБЕКТА 1. басейн “ЛВБ на Народно събрание-Велинград” – вътрешен №205 17.2.2021 за 2021 бул. “Вела Пеева” №35 “Лечебно-възстановителна база  на Народно събрание-Велинград” 2. басейн [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед 161/10.02.2021

Заповед 161/10.02.2021

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА  ОБЩИНСКА БАНКА АД IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544 BIC: SOMBBGSF При заплащане на пълния размер на данъка до 30 април се ползва 5 % остъпка.

Прочети Коментарите са изключени!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТ

Прочети Коментарите са изключени!

Бальнеоотели и реабитлитационные центры

В последнее време, в Европе и по всему миру, все более популярным становится оздоровительный туризм в сочетании с бальнеолечением и климатолечением. Тем самым лечебный туризм является основным туристическим продуктом.          Все бальнеоотели и реабилитационные центры в курорте имеют современное специализированное СПА оборудование и предлагают большой пакет медицинских услуг. Здесь успешно сочетают традиционную методику лечения с [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Община Велинград СМЕТКА

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД СМЕТКА  ОБЩИНСКА БАНКА АД IBAN: BG 21 SOMB 9130 84 66901544 BIC: SOMBBGSF При заплащане на пълния размер на данъка до 30 април се ползва 5 % остъпка.

Прочети Коментарите са изключени!

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Съобщениe по чл. 32 от Данъчно – осигурителен процесуален кодекс

Прочети Коментарите са изключени!

Програма лятно кино 04.08.2016- 11.08.2016

Прочети Коментарите са изключени!