Archive | Общи RSS feed for this section
Aside

Заповед № 1501/ 27.09.2007г.

З А П О В Е Д № 1501/ 27.09.2007г. Във връзка с Указ № 232/01.08.2007г. на президента на Република България, публикуван в ДВ 63/03.08.2007г., на основание чл.39 ал.2 от ЗМСМА и чл.47 ал.1 от ЗМИ поради регистрирането ми за кандидат за кмет на община Н А Р Е Ж Д А М: Реджеп Кемил Ходжов, ЕГН7805173567, [...]

Прочети Коментарите са изключени!