Archive | Заседания 2010г. RSS feed for this section

Сесия 2010-03-24

ДНЕВЕН РЕД: Разглеждане на Решение №55/25.02.2010г. на ОбС – Велинград, след връщането му от Областен управител на Пазарджишка област. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и приемане на Правилник за организацията и дейността на същия. Приемане на Културен календар за 2010г. на Община Велинград. Одобряване на 1000лв. за подпомагане участието на вицешампионите [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-02-25

ДНЕВЕН РЕД: Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление за 2009г. Увеличаване щатното разписание на Общинска администрация. Изменение на Решение №9/29.01.2010г. на ОбС – Велинград. Изменение на Решение №443/17.12.09г. на ОбС – Велинград. Даване съгласие Община Велинград да участва в създаването на Сдружение с нестопанска цел. Приемане на Правилник за организацията и дейността на [...]

Прочети 0 Comments

Сесия 2010-01- 29

ДНЕВЕН РЕД: Обявяване за частна общинска собственост на микробиологична лаборатория, склад клинична лаборатория и работилници. Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2009г. и приемане на бюджет 2010г. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за 2009г. Програма за работата на Общински съвет – Велинград за 2010г. Отчет по изпълнение [...]

Прочети 0 Comments