Archive | Заседания 2007г. RSS feed for this section

Сесия 2007-02-15

Отчет на бюджета на Община Велинград за 2006г. РЕШЕНИЕ №35 Бюджет на Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №37 Численост и ср.м.бр.р.з. на едно лице в бюджетните организации и дейности в Община Велинград в сила от 01.01.07г. и 01.07.07г. РЕШЕНИЕ №38 Програма за капиталови разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №39

Прочети 0 Comments

Сесия 2007-01-25

Полагане на клетва от новоизбран общински съветник. РЕШЕНИЕ №1 Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград през 2006г. РЕШЕНИЕ №2 Програма за работата на Общински съвет – Велинград за  първото полугодие на 2007г. РЕШЕНИЕ №3 Определяне такса за битови отпадъци в Община Велинград за 2007г. РЕШЕНИЕ №4 Утвърждаване на състав на Общинския съвет по наркотични вещества. РЕШЕНИЕ №5  Утвърждаване [...]

Прочети 0 Comments