Archive | Регистри RSS feed for this section

Протокол от проведено заседание на Комисията за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства

Утвърждавам картотека класирани – окончателен списък Утвърждавам списък с недопуснати – 31.03.2022г. Протокол № 2 от 31.03.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от проведено заседание на Комисията за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол № 1 от 07.03.2022г. Утвърждавам картотека класирани предварителен списък УТВЪРЖДАВАМ списък с недопуснати

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА(НКЦ) И ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИЦИ в ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА(НКЦ) И ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИЦИ в ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Прочети Коментарите са изключени!

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год.

Публичен регистър на разпоредителните сделки с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2021 год. 

Прочети Коментарите са изключени!

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

Прочети Коментарите са изключени!

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ 

Прочети Коментарите са изключени!

Регистър таксиметров превоз

Регистър таксиметров премоз 

Прочети Коментарите са изключени!

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

КАРТИ ПАРКИРАНЕ НА СИНЯ ЗОНА ИНВАЛИДНИ

Прочети Коментарите са изключени!