Archive | Регистри RSS feed for this section

Протокол от проведено заседание на Комисия за картотекиране и настаняване в соц.жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол картот.соц.жилища -окончат. СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ КАРТОТЕКА

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от проведено заседание на Комисия за картотекиране и настаняване в соц.жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол картот.соц.жилища-09.09.2022г. СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ-09.09.2022г. КАРТОТЕКА- 09.09.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ Вх.№ 92-00/2072 ОТ 01.07.2022Г.

ПРОТОКОЛ Вх.№ 92-00/2072  КАРТОТЕКА СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ Вх.№ 92-00/1754 от дата 07.06.2022г.

ПРОТОКОЛ Вх.№ 92-00/1754 от дата 07.06.2022г. КАРТОТЕКА СПИСЪК – НЕДОПУСНАТИ

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от проведено заседание на Комисията за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства

Утвърждавам картотека класирани – окончателен списък Утвърждавам списък с недопуснати – 31.03.2022г. Протокол № 2 от 31.03.2022г.

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от проведено заседание на Комисията за картотекиране и настаняване в социални жилища на нуждаещи се лица и семейства

Протокол № 1 от 07.03.2022г. Утвърждавам картотека класирани предварителен списък УТВЪРЖДАВАМ списък с недопуснати

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА(НКЦ) И ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИЦИ в ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР НА ПАМЕТНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА(НКЦ) И ВОЙНИШКИ ПАМЕТНИЦИ в ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

Прочети Коментарите са изключени!

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

РЕГИСТЪР СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

Прочети Коментарите са изключени!