Archive | Отчети, регистри, доклади RSS feed for this section

СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД, ВЗЕТИ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОДА М. ЯНУАРИ 2012г. – М. МАРТ 2012г.

Изтеглете от тук!

Прочети 0 Comments

РЕШЕНИЕ №253

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и след проведеното гласуване с: Брой гласове “за” Брой гласове “против” Брой гласове “въздържали се” Брой “присъствували” Общ брой общински съветници 28 0 0 28 29 Общински съвет – Велинград, Р Е Ш И : Приема Отчет за работата на Общински съвет – Велинград за периода м.ноември 2011-м.юни 2012г. [...]

Прочети 0 Comments