Archive | Проекти на актове RSS feed for this section

ОБЩИЯТ ПРОЕКТ НА СТРЕЛЧА И ВЕЛИНГРАД ПРИКЛЮЧВА

   В началото на годината двете общини стартираха работата по общ проект: „Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и община Велинград”.    Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.   Основната цел на проекта е оптимизиране на структурите на двете администрации  и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

   На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2013 г., както следва В част „Продажби” т.1. По чл.35, ал.3 раздел”Имоти във Велинград” с текста:  Имот, пл. №6342, попадащ в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част»Продажби»,т.1.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/,раздел”Имоти в други кметства” с текста”УПИ№V-общ.с площ 410 кв.м. в кв.89 по [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

       На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част»Продажби»,т.2.по чл.35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/ с текста”УПИ№VІІ-ИВС с площ 806 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

     На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част»Продажби»,т.2.по чл.35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/ с текста”1/2 ид.ч. от УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

    На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г, ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част”Продажби, т.1. По чл.35, ал.1 /публични търгове и конкурси/, раздел ”Имоти във Велинград” с текста [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2013 г., както следва: В част „Продажби” т.1. По чл.35, ал.1 (публични търгове и конкурси), раздел”Имоти в други кметства” с текста: в  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИН

    На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част”Продажби,т.1.По чл.35,ал.1/публични търгове и конкурси/,раздел”Имоти в други кметства” с текста”УПИ №ХІІ-общ.,целият с площ 562 кв.м.,кв.7 по плана [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8,ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13 г,ал.3 от НРПРУОИ , Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през 2013 год. в част т.2.По чл. 35,ал.3/продажба на терени,върху които е реализирано отстъпено право на строеж/,абзац „при подаване на заявления от собственици [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ДОПЪЛНЕНИЕ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ПРЕЗ 2013 ГОДИНА

На основание чл.8, ал.10 от ЗОС и във връзка с чл.13г, ал.3 от НРПРУОИ, Община Велинград прави предложение за допълнение на Програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост в Община Велинград през2013 г., както следва: В част „Продажби” т.1. По чл.35, ал.1 (публични търгове и конкурси), раздел”Имоти в други кметства” с текста: „УПИ [...]

Прочети Коментарите са изключени!