Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД № 1786/16.12.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1786/16.12.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1652/24.11.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1652/24.11.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1651/ 24.11.2021 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 1651/ 24.11.2021 г.             На основание чл.  44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 835/18.06.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение № 175/27.05.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект   Н А Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 834/18.06.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение № 173/27.05.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект   Н А Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 833/18.06.2021 г. г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение № 174/27.05.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект   Н А Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 832/18.06.2021 г.

          На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение № 190/27.05.2021 г. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за отдаване под наем на общински обект   Н А Р [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 791/11.06.2021 г.

З А П О В Е Д   №  791/11.06.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за придобиване, управление и разпореждане със земи от общинския поземлен фонд на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  98/25.03.2021 г.  на Общински Съвет  Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 790/11.06.2021 г.

З А П О В Е Д   № 790/11.06.2021 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград в изпълнение на Решение № 146/27.04.2021 г.. на Общински съвет – Велинград, с което се разрешава откриване на процедура за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА за провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване

      О Б Щ И Н А  В Е Л И Н Г Р А Д                                                        ОБЯВА за провеждане на публично оповестени търгове с явно наддаване   На основание Заповед № 678/21.05.2021 г. на Кмета на Община Велинград се обявява публично оповестен търг с явно наддаване  за продажба на един брой  поземлен [...]

Прочети Коментарите са изключени!