Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ОБЩИЯТ ПРОЕКТ НА СТРЕЛЧА И ВЕЛИНГРАД НАВЛИЗА ВЪВ ФИНАЛНАТА СИ ФАЗА

     В началото на годината двете общини – Стрелча и Велинград, стартираха работата по общ проект: „Висока ефективност на администрацията в община Стрелча и община Велинград”.   Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.        Основната цел на проекта е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извл. от ЗАПОВЕД №1089/23.08.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д Извл. от З А П О В Е Д  №1088/23.08.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.61,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извл. от ЗАПОВЕД №1088/23.08.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д Извл. от З А П О В Е Д  №1088/23.08.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.61,ал.1 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №899/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д     З А П О В Е Д   №899/05.07.2013 година             Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 01.08.2013 година от 13:30 часа в гр.Велинград в малката заседателна зала [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №898/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №898/05.07.2013 година             Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 01.08.2013 година от 14:30 часа в гр.Велинград в малката заседателна зала на ОбА-Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №897/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №897/05.07.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №896/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №896/05.07.2013 година             Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 02.08.2013 година от 13:30 часа в гр.Велинград в малката заседателна зала на ОбА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №895/05.07.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №895/05.07.2013 година          Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 02.08.2013 година от 14:00 часа в гр. Велинград в малката заседателна зала на ОбА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №307/15.03.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №66/28.02.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М:   1.На 12.04.2013 година от 10:00 часа в Малката заседателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №308/15.03.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №66/28.02.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М:   1.На 11.04.2013 година от 10:00 часа в Малката заседателна [...]

Прочети Коментарите са изключени!