Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №515/25.04.2014 година

Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №41/30.01.2014 год. на ОбС-Велинград, изменено и допълнено с Решение №107/27.03.2014 год. на ОбС – Велинград   Н А Р Е Ж Д А М:   1.На 21.05.2014 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №514/25.04.2014 година

 На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №108/27.03.2014 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М:   1.На 22.05.2014 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №385/28.03.2014 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №385/28.03.2014 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на  Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №386/28.03.2014 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №386/28.03.2014 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на  Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №339/21.03.2014 година

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение №66/27.02.2014 год. на ОбС-Велинград Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 15.04.2014 година от 11:00 часа в Малката заседателна зала на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №340/21.03.2014 година

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение №67/27.02.2014 год. на ОбС-Велинград Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 15.04.2014 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №341/21.03.2014 година

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на Решение №65/27.02.2014 год. на ОбС-Велинград Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 15.04.2014 година от 10:30 часа в Малката заседателна зала на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №308/14.03.2014 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на  Решение №404/28.11.2013 год. на ОбС-Велинград, изменено и допълнено с Решение №68/27.02.2014 г. на ОбС-Велинград Н А Р Е Ж Д А М :   [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №244/28.02.2014 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, във изпълнение на Решение №355/31.10.2013 година на ОбС- Велинград изменено и допълнено с Решение №42/30.01.2014 година на ОбС-Велинград   Н А Р Е Ж Д А М : [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №243/28.02.2014 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, във връзка с Решение №38/30.01.2014 година на ОбС- Велинград   Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 25.03.2014 година от 10:30 часа в гр.Велинград в [...]

Прочети Коментарите са изключени!