Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №234/27.02.2013 година

З А П О В Е Д   №234/27.02.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №461/20.12.2012 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М : 1.На [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №233/27.02.2013 година

З А П О В Е Д   №233/27.02.2013 година             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №7/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М: 1.На 02.04.2013 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 201

        ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД           З  А  П  О  В  Е  Д              № 201                    Велинград  21.02.2013 година         На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №211/22.02.2013 година

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №27/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 20.03.2013 година от 13:30 часа в Малката заседателна зала на Община [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №214/22.02.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №26/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 20.03.2013 година от 13:00 часа в Малката [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №213/22.02.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №25/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 19.03.2013 година от 14:00 часа в Малката [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №212/22.02.2013 година

          На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.72,ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  Решение №24/31.01.2013 год. на ОбС-Велинград, Н А Р Е Ж Д А М :   1.На 19.03.2013 година от 13:30 часа в Малката заседателна зала на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД №184/15.02.2013 година

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д   №184/15.02.2013 година           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.94 от Наредбата за реда за придобиване , разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград, в изпълнение на Решение №86/31.03.2011 година на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 05 Велинград 04.01. 2013 година

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД            З  А  П  О  В  Е  Д           № 05                 Велинград  04.01. 2013 година               На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата [...]

Прочети 0 Comments

ЗАПОВЕД №1717

         ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД         З  А  П  О  В  Е  Д  №1717                     Велинград  23.11.2012 година             На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, [...]

Прочети 0 Comments