Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Заповед №1256

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 234/31.05.2012год. и Решение № 300/26.07.2012год.  на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО [...]

Прочети 0 Comments

Заповед №1255

На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 235/31.05.2012 год. и Решение № 301/26.07.2012 год. на  Общински съвет  Велинград НАРЕЖДАМ:         1.Да се проведе ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН  [...]

Прочети 0 Comments

ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ЯВЕН ТЪРГ – ЗАПОВЕД №1067

        На основание  чл.21, ал. 1, т. 8, ал.2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 42, ал. 1, ал.2 от Наредбата  по чл. 8, ал. 2 от ЗОС, в изпълнение на Решениe № 112 / 29.03.2012 год., Решения № 167;168;169;170;171;172;173;174;175;176;177;178;179;180;181;182 / 26.04.2012 год. и Решение № 284 / 28.06.2012 год. [...]

Прочети 0 Comments