Archive | Търгове и конкурси RSS feed for this section

Заповед № 1382/03.09.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д З А П О В Е Д № 1382/03.09.2020 г.           На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение №  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Класиране от конкурс за младши експерт, отдел ТСУ

Прочети Коментарите са изключени!

Система за определяне на резултатите от теста и допускане дo интервю

Система за определяне на резултатите  от теста и допускане дo интервю

Прочети Коментарите са изключени!

Списък за допуснати и недопуснати за конкурс младши експерт,отдел”ТСУ”

Списък допуснати и недопуснати за мл.експерт, отдел “ТСУ”

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация гр.Велинград                                                                                                            О  Б  Я  В  Л  Е  Н  И  Е   ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Гр.Велинград,бул.”Хан Аспарух”№35 тел.0359 5-31-40, факс 5-43-41 На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 ал.1 и ал.2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1013/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1013/25.06.2020  г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

З А П О В Е Д № 1016/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1016/25.06.2020 г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

З А П О В Е Д № 1015/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1015/25.06.2020 г.             На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1014/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   №  1014/25.06.2020 г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ЗАПОВЕД № 1012/25.06.2020 г.

О Б Щ И Н А     В Е Л И Н Г Р А Д   З А П О В Е Д   № 1012/25.06.2020 г.             На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, чл.80 от Наредбата за реда за придобиване, разпореждане и управление на общинско имущество на Община Велинград и в изпълнение на   Решение [...]

Прочети Коментарите са изключени!