Archive | Обществено обсъждане RSS feed for this section

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2020 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 22.01.2020г. /СРЯДА/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред.   ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2018Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2018г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 03.09.2019г.   /вторник/ ОТ 16:00 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ по чл.127 ал.1 от ЗУТ на 1.ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ на “ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН  НА ГР.ВЕЛИНГРАД И С.ДРАГИНОВО И ЗЕМЛИЩАТА ИМ” (със съответните схеми към него), изготвен в изпълнение на ЗАДАНИЕ и ОПОРЕН ПЛАН по чл.125 от ЗУТ, одобрени с Решение №131/27.04.2017г на Общински съвет-Велинград 2.”ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ЕКОЛОГИЧНА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2019Г.

Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2019 г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 15.01.2019Г. / ВТОРНИК / ОТ 10.00 ЧАСА В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обществено обсъждане парк “Клептуза”

ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ  и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ  във фаза Идеен проект и Визуализация на ПАРКОВ КОМПЛЕКС “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД- нова ВИЗИЯ              1 ЗАДАНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ,  и ПОСЛЕДВАЩО  ПРОУЧВАНЕ и  ПРОЕКТИРАНЕ     на  ВИЗИЯ наПАРК “КЛЕПТУЗА”-ВЕЛИНГРАД (във фаза Идеен проект и Визуализация)      Цел на разработката и общи указания за изпълнението на проекта: целта [...]

Прочети Коментарите са изключени!

План за развитие на горите на територията на община Велинград

Част 1 Част 2 Част 3 Част 4 Част 5 Част 6 Част 7

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2017Г.

     Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград да присъстват на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета за 2017г.  Обсъждането ще се проведе на 13.09.2018 г. /четвъртък/ от  16:00 ч. в малка заседателна зала на ОП „СИП И ТИЦ”, с административен адрес: гр.Велинград, пл.”Свобода” при следния дневен ред:      1. Представяне [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2014-2020г. на Община Велинград Уважаеми  дами и господа,     На 26 март 2018г. от 11:00 часа в Малка заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 2-ри ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2018Г.

          Уведомяваме и каним гражданите на община Велинград на публичното обсъждане на проекта за бюджет на община Велинград за 2018 г.      ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 12.01.2018г. /ПЕТЪК/ ОТ 10.00 ч. В ГОЛЯМА ЗАЛА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана за участие в обществено обсъждане на Актуализация на Общински план за развитие за периода 2018-2020г. на Община Велинград

Уважаеми  дами и господа,          На 24 август 2017г. от 10:00 часа в Голяма заседателна зала на Общинска администрация Велинград – етаж 1-ви ще се проведе обществено обсъждане във връзка с Актуализация на Общински план за развитие за периода 2018-2020г. на Община Велинград.      Промените в аналитичната част (териториален обхват, демографска, [...]

Прочети Коментарите са изключени!