Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.10.2021г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2021 г. в частта и за капиталови разходи с 258 945 лева от продажба на общински земи и тяхното разпределяне  в Програмата за капиталови разходи на Община Велинград за 2021г.Докл.инж.П.Кондев Приемане [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 14.10.2021 г. /четвъртък/ от 15:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                            ДНЕВЕН РЕД:     Кандидатстване на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград” ЕООД по Проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на здравната система за справяне с кризи” на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.09.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.09.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 13.08.2021 г. /петък/

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  13.08.2021 г. /петък/ от 11,00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящозаседание, което ще се проведе на 29.07.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.01.2021г.-30.06.2021г.вкл. Докл.:Л.Перчинков Увеличение на бюджета на Община Велинград в частта и за капиталови разходи от продажба на общински земи и тяхното разпределяне в програмата за капиталови разходи на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.06.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.06.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличаване на бюджета на Община Велинград за 2021г. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.05.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.05.2021 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличение на бюджета на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.04.2021 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Изменение на Решение №73/27.02.2020г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Докл.:Председател ОбС Изменение на Решение №74/27.02.2020г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 09.04.2021 г. /петък/ от 15,00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  09.04.2021 г. /петък/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.28а от ЗМСМА и Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-173/18.03.2021г., относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на РБ, заседанието на ОбС-Велинград, насрочено за 25.03.2021г. (четвъртък), ще се проведе онлайн, чрез платформата Скайп,по предварително обявения дневен ред. Заседанията на постоянните комисии ще бъдат присъствени (Голяма заседателна зала на Община Велинград), при стриктно спазване [...]

Прочети Коментарите са изключени!