Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.03.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.03.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на План [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 16.03.2023г. /четвъртък/ от 14,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  16.03.2023г. /четвъртък/ от 14,30ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 23.02.2023 г. /Четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  23.02.2023 г. /Четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Промяна и увеличение на бюджета [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.01.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.01.2023г. /Четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 20.12.2022г. /вторник/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  20.12.2022г. /вторник/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Програма за работата на Общински съвет – Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.11.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.11.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на заместник-председател на ОбС – Велинград. Докл.:Л.Перчинков [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящи заседание, което ще се проведе на 27.10.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  27.10.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Промяна на бюджета на Община Велинград [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.09.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбран общински съветник. Питания и въпроси. Промяна и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 30.08.2022г. /вторник/ от 14,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  30.08.2022г. /вторник/ от 14,00ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.07.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!