Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 29.09.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.09.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Полагане клетва от новоизбран общински съветник. Питания и въпроси. Промяна и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 30.08.2022г. /вторник/ от 14,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  30.08.2022г. /вторник/ от 14,00ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.07.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.07.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Отчет за дейността на Общински съвет [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  30.06.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на годишен финансов отчет на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 26.05.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  26.05.2022г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.04.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.04.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Изменение и допълнение на  програмата за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 06.04.2022г. /сряда/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

          На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  06.04.2022г. /сряда/ от 14:00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 31.03.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  31.03.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Даване на съгласие за удължаване срока на отпуснат [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 21.03.2022г. /понеделник/ от 16,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  21.03.2022г. /понеделник/ от 16,30ч. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 24.02.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е    На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  24.02.2022 г. /четвъртък/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на правила за провеждане на конкурс за [...]

Прочети Коментарите са изключени!