Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 27.04.2021 г. /вторник/ от 09:30 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е       ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Изменение на Решение №73/27.02.2020г., относно определяне на делегати в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.Докл.:Председател ОбС Изменение на Решение №74/27.02.2020г. на ОбС – Велинград, относно даване на съгласие за членство на Община Велинград в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 09.04.2021 г. /петък/ от 15,00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  09.04.2021 г. /петък/ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.28а от ЗМСМА и Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-173/18.03.2021г., относно въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на РБ, заседанието на ОбС-Велинград, насрочено за 25.03.2021г. (четвъртък), ще се проведе онлайн, чрез платформата Скайп,по предварително обявения дневен ред. Заседанията на постоянните комисии ще бъдат присъствени (Голяма заседателна зала на Община Велинград), при стриктно спазване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 19.03.2021г. /петък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на извънредно заседание, което ще се проведе на 19.03.2021г. /петък/ от 09:30ч. в Голяма [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на заседание, което ще се проведе на 25.03.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Увеличаване на общата численост на персонала на Община Велинград за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 08.03.2021 г. /понеделник/ от 14:00 ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е                             ДНЕВЕН РЕД:     1. Прекратяване на Договор за възлагане на управлението на „МБАЛ-Велинград“ ЕООД № 489 от 11.06.2019г. с д-р Жеко Иванов Чешмеджиев, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на  временно изпълняващ длъжността управител на „МБАЛ-Велинград“ [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25.02.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  25.02.2021г. /четвъртък/ от 09:30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане бюджета на Община Велинград за 2021г. Докл.:К.Йовчева [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на 28.01.2021г. (Четвъртък) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1, чл.28а от ЗМСМА и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на  28.01.2021г. (Четвъртък) / от  09:30 ч. , със [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп на 29.12.2020 г. /Вторник/ от 12.00ч.

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е                        На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на 16.12.2020г. (Сряда) / от 09:30 ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1, чл.28а от ЗМСМА и т.6 от Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-677/25.11.2020г., относно въвеждане на допълнителни противоепидемични мерки, свиквам общинските съветници на  виртуално заседание, което ще се проведе чрез платформата Скайп, на  16.12.2020г. (Сряда) / от  09:30 ч. , със [...]

Прочети Коментарите са изключени!