Archive | Предстоящо заседание RSS feed for this section

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.04.2024г. /понеделник/ от 15,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.38, ал.6 и ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на 15.04.2024г. /понеделник/ от 15,00ч. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 28.03.2024г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  28.03.2024г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния: ДНЕВЕН РЕД: Одобряване списък на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Велинград и Окръжен [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на  29.02.2024г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  29.02.2024г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния: ДНЕВЕН РЕД: Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 15.02.2024г. /четвъртък/ от 15,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  15.02.2024г. /четвъртък/ от 15,00ч. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 25.01.2024г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   ДНЕВЕН РЕД: Отчет за дейността на Общински съвет – Велинград за периода 01.07.2023г.-31.12.2023г.вкл. Докл.:Д.Гечев Удостояване със званието „Почетен гражданин на Велинград“ за постигнати изключителни заслуги в областта на медицината и науката на проф.д-р Димитър Масларов. Докл.:Д.Гечев Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 21.12.2023г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

  С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  21.12.2023г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния: ДНЕВЕН РЕД: Програма за работата на ОбС – Велинград за 2024г. Докл.: Д.Гечев Утвърждаване състав [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 30.11.2023г. /четвъртък/ от 9,30ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е   На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  30.11.2023г. /четвъртък/ от 9,30ч. в [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 20.10.2023г. /петък/ от 11,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

С Ъ О Б Щ Е Н И Е           На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  20.10.2023г. /петък/ от [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Извънредно заседание, което ще се проведе на 06.10.2023г. /петък/ от 11,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 и ал.6 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация, свиквам общинските съветници на  извънредно заседание, което ще се проведе на  06.10.2023г. /петък/ от 11,00ч. в Голяма заседателна зала на Община Велинград,  при следния: ДНЕВЕН [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Предстоящо заседание, което ще се проведе на 19.09.2023г. /Вторник/ от 09:30ч.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, свиквам общинските съветници на  заседание, което ще се проведе на  19.09.2023г.  /Вторник/ от 09:30ч., в Голяма заседателна зала на Община Велинград, при следния проект на: ДНЕВЕН РЕД: Питания и въпроси. Приемане на Годишен финансов отчет за изпълнение на [...]

Прочети Коментарите са изключени!