Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Заповед №622-10.05.2021-kv.8 Юндола

Заповед №622-10.05.2021-kv.8 Юндола

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №636-12.05.2021-kv.107 Велинград

Заповед №636-12.05.2021-kv.107

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №634-12.05.2021-kv.156 Велинград

Заповед №634-12.05.2021-kv.156

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №609/05.05.2021г. – относно имот кв.660 Велинград, упи I

Заповед №609/05.05.2021г. – относно имот кв.660 Велинград, упи I

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

                           На основание чл.128 ал. 2 от ЗУТ съобщаваме, че със  заповед № 602 от 29.04.2021г. на Кмета на Община Велинград се разрешава изработване на подробен устройствен план – частично изменение на плана за регулация и застрояване  за  УПИ I- 7830,8518  в кв.3121 по плана на гр.Велинград, като се променя отреждането на същия в :  [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №567-23.04.2021-относно имот 10450.149.94

Заповед №567-23.04.2021-относно имот 10450.149.94

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед №1689-07.11.2019г. на основание чл.129, ал.5 от ЗУТ

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 524-15.04.2021

Заповед № 524-15.04.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед № 514-13.04.2021

Заповед № 514-13.04.2021

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

     На основание чл. 128 ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 512/12.04.2021г. на Кмета на Община Велинград  се разрешава изработване на ПУП – схема трасе за обект:  ново трасе на подземен водопровод за минерална вода от т.А -  отклонение от общински резервоар при КЕИ-19  до водопровод за минерална вода от трасето-   Сондаж № [...]

Прочети Коментарите са изключени!