Archive | Обяви по ЗУТ RSS feed for this section

Обявление

          На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №700/12.05.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:           Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за регулация и застрояване /по §8 от ЗУТ/ на УПИ ХХ-379 в кв.29 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обявление

    На основание чл.124 б, ал.2, от ЗУТ и във връзка със Заповед №698/12.05.2022 г. на Кмета на общ. Велинград  се  разрешава:      Изработване на ПУП-проект за частично изменение на плана за застрояване на УПИ ХІІІ-339 в кв.18 по плана на с.Драгиново, Община Велинград.        С проекта за частично изменение на плана за застрояване се [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.158 УПИ X-394″За ЖС,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.158 УПИ X-394″За ЖС,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.314 УПИ XXIX-3290 по плана на гр.Велинград

Заповед кв.314 УПИ XXIX-3290 по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.659 УПИ V-1343 “За ЖС,търговия,услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.5 УПИ III-18 “За ЖС,магазин за хранителни стоки,кафе-бар и заведение за бързо хранене,с.Света Петка, Община Велинград

Заповед кв.5 УПИ III-18 “За ЖС,магазин за хранителни стоки,кафе-бар и заведение за бързо хранене,с.Света Петка, Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.2071 УПИ I-3622 “За къща за гости – апартаментен тип,търговия,услуги,басейн и сауна” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.2071 УПИ I-3622 “За къща за гости – апартаментен тип,търговия,услуги,басейн и сауна” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.13 УПИ XI-8,УПИ XVIII-8 с.Абланица ,Община Велинград

Заповед кв.13 УПИ XI-8,УПИ XVIII-8 с.Абланица ,Община Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.153 УПИ XX-3589 и УПИ II – 3588 по плана на гр.Велинград

Заповед кв.153 УПИ XX-3589 и УПИ II – 3588 по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!

Заповед кв.3442 УПИ XXIII -2811 “За Жс,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Заповед кв.3442 УПИ XXIII -2811 “За Жс,търговия и услуги” по плана на гр.Велинград

Прочети Коментарите са изключени!