Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

ОБЯВА

Обява за НВУ

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

ОБЯВА относно обявяване на прием на курсанти във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина, без провеждане на конкурс

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

    Община Велинград ще кандидатства с проектно предложение по процедура чрез директно  предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.056 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 2, финансирана от оперативни програми „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“. Проектът е [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до г-жа Наталия Радева

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ОБЯВЯВА   СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“   Община Велинград  ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35  ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград          1. На 19.02.2020 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление

Уведомление – Сеизови

Прочети Коментарите са изключени!