Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Информация и брошура за публикуване по проект “Топъл обяд 2016-2020″

Информационна брошура за включване в Механизма за лична помощ  изготвена в изпълнение на Дейност 4 “Предоставяне на съпътстващи мерки” по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ в община Велинград по Договор №BG05FMOP001-3.002-0017-C03 1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до Марианна Йорданова Гюрова

Уведомление до Марианна Йорданова Гюрова

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

     СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до г-н Валентин Мешков

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до г-жа Санела Георгиева

Прочети Коментарите са изключени!

Процедура за избор на Съвет на децата

Процедура за избор на Съвет на децата

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол от работата на комисия за подбор на потребители по проект “Топъл обяд 2016-2019″

Протокол от работата на комисия за подбор на потребители по проект “Топъл обяд 2016-2019″

Прочети Коментарите са изключени!

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Списък със земи от Общински поземлен фонд за предоставяне по чл.37и от ЗСПЗЗ

Прочети Коментарите са изключени!

СПРАВКА

    Справка за постъпилите предложения и становища по повод публикуван Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на Община Велинград.     На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове беше дадена възможността да се отправят препоръки и становища към Проект на [...]

Прочети Коментарите са изключени!