Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

Уведомление до г-жа Наталия Радева

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВЯВА СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“

ЦЕЛЕВА ПРОГРАМА  „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020 Г.“ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   ОБЯВЯВА   СТАРТИРАНЕ НА ПРОЕКТ „ЦЕЛЕВО ПОДПОМАГАНЕ С ТОПЪЛ ОБЯД В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД“   Община Велинград  ще предоставя хранителна помощ на 170 крайно нуждаещи се жители по новата целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Гражданска подписка c Bx. № 94-0012716 от 25.02.2020г.

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград

О Б Щ И Н А   В Е Л И Н Г Р А Д 4600 Град Велинград, бул.”Хан Аспарух” №35  ОБЯВА Заповед №135/30.01.2020 година на Кмета на община Велинград          1. На 19.02.2020 година от 10:00 часа в Малката заседателна зала на Община Велинград да се проведе търг с явно наддаване за отдаване [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление

Уведомление – Сеизови

Прочети Коментарите са изключени!

Информация и брошура за публикуване по проект “Топъл обяд 2016-2020″

Информационна брошура за включване в Механизма за лична помощ  изготвена в изпълнение на Дейност 4 “Предоставяне на съпътстващи мерки” по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016-2020“ в община Велинград по Договор №BG05FMOP001-3.002-0017-C03 1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.: лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

      На 08 май 2019 г. Кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG06RDNP001-7.007-0079-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на спортна площадка в СУ” Св.св. Кирил и Методий” , гр. Велинград“, финансиран  по  процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Обява

     На 08 май 2019 г. Кметът на Община Велинград – Д-р Костадин Коев, подписа Договор № BG06RDNP001-7.002-0013-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект : „РЕКОНСТРУКЦИЯ, ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА СГРАДАТА НА СУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“, В ЕДНО С ПРИЛЕЖАЩО ДВОРНО ПРОСТРАНСТВО, НАХОДЯЩО СЕ В УПИ I, КВ. № 2 ПО [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Уведомление до Марианна Йорданова Гюрова

Уведомление до Марианна Йорданова Гюрова

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

     СПИСЪК ИМОТИ – ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ЖИВОТНОВЪДИ ПО РЕДА НА чл. 37и от ЗСПЗЗ за стопанската 2018/2019 г.

Прочети Коментарите са изключени!