Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section
Днес 19.08.2013г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа два договора

Днес 19.08.2013г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа два договора

Иван Лебанов – Кмет на Община Велинград Днес 19.08.2013г. кметът на община Велинград Иван Лебанов подписа два договора  – между Община Велинград и Фонд „Земеделие” във връзка със спечелени проекти по Програмата за развитие на селските райони в изпълнение на стратегията на Местната инициативна група „Белово, Септември, Велинград”. Първият проект е за стартиране на археологически  [...]

Прочети Коментарите са изключени!
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е 03.06.2013 г.   СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка (по заместване – дългосрочно отсъстващ служител) за длъжността Експерт ОС 1 на трудов договор на 4 часово работно време, с месторабота гр. Белово. 1. Минимални изисквания предвидени в [...]

Прочети Коментарите са изключени!
О Б Я В Л Е Н И Е

О Б Я В Л Е Н И Е

Програма за развитие на селските райони ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ   О Б Я В Л Е Н И Е 03.06.2013 г. СНЦ „МИГ – Белово, Септември, Вeлениград” обявява конкурс за заемане на 1 /една/ щатна бройка за длъжността Счетоводител, с месторабота гр. Белово. 1. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“ обявява ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.

 ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград“  обявява  ТРЕТИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2013 г.: мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата Мярка121”Модернизиране на земеделските стопанства” 300 000,00 лв. Мярка123„Добавяне на стойност към земеделски [...]

Прочети Коментарите са изключени!

За всички притежатели на пропуски за паркиране на места за инвалиди в зоните за краткотраен престой (сини зони)

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ И ПАЗАРИ” 4600 Град Велинград, ул.”Винчо Горанов” №2 До Средствата за масова информация Ръководството на Общинско предприятие „Спортни имоти и пазари” гр. Велинград уведомява всички притежатели на пропуски за паркиране на места за инвалиди в зоните за краткотраен престой (сини зони), че от 18.02.2013г. във връзка с въведените европейски изисквания и [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА СЪСТАВЯНЕТО, ПРИЕМАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА ОБЩИНСКИЯ БЮДЖЕТ Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, както следва :          §1.Изменя чл.12, ал.3,както следва: „ Има първоначална оценка не по-малка от 1 000лв.”          §2. Изменя чл.23,ал.1,т.1, както следва [...]

Прочети 0 Comments

“МИГ Белово, Септември, Велинград” обявява втори прием за Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в периода 2011-2013г.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ПОКАНА „МИГ – Белово, Септември, Велинград” обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г. Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.: мярка Фиксирана обща [...]

Прочети 0 Comments

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

О Б Щ И Н А       В Е Л И Н Г Р А Д 4600 гр. Велинград, бул.“Хан Аспарух” № 35, тел.: 0359-5-21-15 и 5-21-17, вътр. 254 На 27 юли 2012 год. (петък) от 12.00 часа в Голямата зала на община Велинград Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира провеждането на  втора информационната кампания [...]

Прочети 0 Comments

До закупилите документация по заповед № 860/15.06.2012г. за обект ІІ-ри етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728, кв.130 по плана на гр. Велинград /Дискотека “Пикадили”/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съобщавам, че със заповед № ПО-140/10.07.2012г. на Областен управител на област Пазарджик, съобщена на 10.07.2012г., е ОТМЕНЕНА заповед № 860/15.06.2012г., с която е насрочен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на цитирания по – горе имот, а именно: ““Най клуб” /дискотека “Пикадили”/, съставляващ ІІ –ри етаж от сграда, [...]

Прочети 0 Comments

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на строително – ремонтни работи на “Рехабилитация на обект от “Транзитни пътища V” – ЛОТ 22 Б” и на основание Заповед № РД – 16 – 69 от 28.05.2012 г. на Директора на Областно пътно управление Пазарджик се преустановява движението с пълно затваряне по път ІІ-84 в участъка от разклона на [...]

Прочети 0 Comments