Archive | Съобщения – Обяви и проекти на актове RSS feed for this section

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ !!!

О Б Щ И Н А       В Е Л И Н Г Р А Д 4600 гр. Велинград, бул.“Хан Аспарух” № 35, тел.: 0359-5-21-15 и 5-21-17, вътр. 254 На 27 юли 2012 год. (петък) от 12.00 часа в Голямата зала на община Велинград Министерство на регионалното развитие и благоустройството организира провеждането на  втора информационната кампания [...]

Прочети 0 Comments

До закупилите документация по заповед № 860/15.06.2012г. за обект ІІ-ри етаж от сграда, построена в УПИ ХІІ-3728, кв.130 по плана на гр. Велинград /Дискотека “Пикадили”/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, Съобщавам, че със заповед № ПО-140/10.07.2012г. на Областен управител на област Пазарджик, съобщена на 10.07.2012г., е ОТМЕНЕНА заповед № 860/15.06.2012г., с която е насрочен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на цитирания по – горе имот, а именно: ““Най клуб” /дискотека “Пикадили”/, съставляващ ІІ –ри етаж от сграда, [...]

Прочети 0 Comments

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на строително – ремонтни работи на “Рехабилитация на обект от “Транзитни пътища V” – ЛОТ 22 Б” и на основание Заповед № РД – 16 – 69 от 28.05.2012 г. на Директора на Областно пътно управление Пазарджик се преустановява движението с пълно затваряне по път ІІ-84 в участъка от разклона на [...]

Прочети 0 Comments