Archive | Събиране на масово разпространени отпадъци RSS feed for this section

Разпределение на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки по населени места, съгласно броя на населението по постоянен адрес в община Велинград, обл. Пазарджик към – дата: 15.08.2011 год.

  Населено място Населе-ние по постоя-нен адрес Брой съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПО КМЕТСТВАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД Жълт контейнер с Обем 1,1 м3 Жълта кофа с Обем V = 360 литра Жълта кофа с Обем V = 240 литра Зелен контейнер [...]

Прочети 0 Comments

Разпределение на съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки по населени места, съгласно броя на населението по постоянен адрес в община Велинград, обл. Пазарджик към – дата: 15.08.2011 год.

  Населено място Население по постоянен адрес Брой съдове за разделно събиране на отпадъци от опаковки   КМЕТ на населеното място или Кметски наместник Жълт контейнер с Обем 1,1 м3 Жълта кофа с Обем V = 360 литра Жълта кофа с Обем V = 240 литра Зелен контейнер за стъкло 1 2 3 4 5 [...]

Прочети 0 Comments

Г Р А Ф И К ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО) ПО ВИДОВЕ СЪДОВЕ И ВРЕМЕ НА ВДИГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

                            УТВЪРДИЛ: /п/ ИВАН ЛЕБАНОВ КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД   Г Р А Ф И К   ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА СЪДОВЕТЕ ЗА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ (ТБО) ПО ВИДОВЕ СЪДОВЕ И ВРЕМЕ НА ВДИГАНЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ИЗПЪЛНЯВА СЕ ОТ ФИРМА „ЕКО-ТИТАН” [...]

Прочети 0 Comments

СПИСЪК на местата за разполагане на контейнери за разделно събиране на отпадъци от опаковки, собственост на ЕКОБУЛПАК АД, на територията на Община

ВЕЛИНГРАД № Местоположение на контейнерите    (адрес) Бобър 1400 л Кофа 360 л Кофа 240 л Иглу 1400 л квартал ЛЪДЖЕНЕ 1 ул. Гошо Стайков №2 (до старата община) 1 1 2 ул. Лиляна ДСимитрова (зад старата сграда на общината) 2 1 3 ул. Юндола № 33 1 1 4 ул. Юндола с/у № 59 0 [...]

Прочети 0 Comments

Списък на местата, където са поставени съдове за Излезли от Употреба Батерии в община Велинград

№ Изпълнител Търговец/Община Дата на поставяне на съдове Област Община Град Обекти Лице за контакти Контей нери (бр.) Обем (л.) 1 „Макметал Холдинг” АД “ПЕТРОЛ” АД 25.11.2010 г. Пазарджик Велинград Велинград ВЕЛИНГРАД Иван Т. Карафезиев 1 3 2 “Макметал Холдинг” АД Office 1 Superstore-Кооперация Панда 15.03.2011 г. Пазарджик Велинград Велинград бул. “Съединение” №200 ЗдравкаВодева 1 [...]

Прочети 0 Comments