Archive | Актове за делегиране на функции RSS feed for this section

ЗАПОВЕД №349/26.03.2012г

На основание чл.44, 45, 46а, 47, 54, 57, ал.4, чл.49,ал.4 от Закона за управление на етажната собственост,  §56 от ПЗР на ЗУЕС, чл.6 от Наредба №3 от 17 юни 2009г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост, чл.6 от Наредба №6 от 18 септември 2009г. за определяне на [...]

Прочети Коментарите са изключени!