Archive | Обяви – Общински съвет RSS feed for this section

ПОКАНА

Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на Годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2021г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 14.09.2022г.   /СРЯДА/ ОТ 10:00 ч. В ГОЛЯМА ЗАСЕДАТЕЛНА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД, с административен адрес: гр.Велинград, бул.”Хан Аспарух” № 35, ет.1 при следния дневен ред: ПРЕДСТАВЯНЕ НА [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол

Протокол 3-22г

Прочети Коментарите са изключени!

Списък

С П И С Ъ К НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ТРЕТИ ЕТАП ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТА ЗА ДЛЪЖНОСТТА УПРАВИТЕЛ НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД   № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Общ брой точки Длъжност Забележка 1 Данчо В. Гурдев 5.35 Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Протокол 2

Протокол 2 на комисия по решение 32-22г

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

На 19 Април 2022г. /Вторник/, от 11:00 ч. в стая № 6, етаж първи в сградата на община Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград, ще се проведе Етап II от конкурса за възлагане на управлението на ”МБАЛ – ВЕЛИНГРАД ” ЕООД: Защита  на разработената  „Бизнес-програма за развитието и дейността на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО [...]

Прочети Коментарите са изключени!

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО ВТОРИ ЕТАП ЗАЩИТА НА РАЗРАБОТЕНАТА „БИЗНЕС-ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД ЗА ТРИГОДИШЕН ПЕРИОД И ПРИНОСА НА КАНДИДАТА КЪМ УПРАВЛЕНИЕТО НА ДРУЖЕСТВОТО”

  № по ред Име, презиме, фамилия ЕГН Длъжност Забележка 1 Данчо В. Гурдев Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД – 2 Иван В. Динев Управител на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” ЕООД –   До допуснатите кандидати да се изпратят покани с указани дата, час и място за [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ПРОТОКОЛ №1

Протокол 1 на комисия по решение №32-22г

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

  На 13 Април 2022г. /Сряда/, от 11:00 ч. в стая № 6, етаж първи в сградата на община Велинград, бул.“Хан Аспарух“ № 35, гр. Велинград, ще се проведе Етап I от конкурса за възлагане на управлението на ”МБАЛ – ВЕЛИНГРАД ” ЕООД: допускане на кандидатите на база представени документи и критериите за подбор, съгласно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ОБЯВА

На основание чл. 21, ал. 1 от ЗПП, във връзка с чл. 21, ал.2 и ал. 3, и § 3, ал. 4 от ЗПП, чл. 3 от ЗПП, чл. 31, чл. 32, чл. 33, чл. 36, чл. 65 и чл. 68 от ППЗПП при условията на чл. 21, ал. 2 от ЗПП, чл. 21, ал. [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Покана

ПО К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА 2020Г. Общински съвет – Велинград уведомява и кани гражданите на Община Велинград на публичното обсъждане на годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета за 2020г. ОБСЪЖДАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 13.09.2021г.   /ПОНЕДЕЛНИК/ ОТ 10:00 ч. [...]

Прочети Коментарите са изключени!