Archive | Отчет за достъп до обществена информация RSS feed for this section

Отчет за работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година

         О Т Ч Е Т За работата на община Велинград по Закона за достъп до обществена информация за 2014 година             През 2014г. в община Велинград са постъпили общо 21 заявления за достъп до обществена информация. От тях 19 писмени  и  2 електронни.Всички постъпили заявления са официално заведени в електронния регистър [...]

Прочети Коментарите са изключени!