Archive | Отчет за изпълнение на бюджета RSS feed for this section

Бюджета на Община Велинград за 2013г.

ПРИХОДНА ЧАСТ: – 21 787 331 – Приходи с държавен характер: – 12 390 660 обща допълваща субсидия – 11 717 114  преходен остатък – 746 891  средства на разпореждане от / за извънбюдж. сметки§8803 – 73 345 – Приходи с общински характер: – 9 396 671   имуществени данъци – 1 689 971  неданъчни приходи [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на бюджета на Община Велинград за 2012г.

С изпълнението на бюджет 2012г. община Велинград постигна основните си цели: -      Осигуряване на финансов ресурс за осъществяване на планираните дейности в приоритетни направления – образование, здравеопазване, социални дейности, транспорт. -      Запазване на финансова стабилност и минимизиране на негативните последици от финансовата криза. Усилията бяха насочени към повишаване събираемостта на местни приходи и към стриктно [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Бюджет 2013 на училищата и детските градини

Заповед тук. Формуляри и правила  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата за училищата тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за всяка ЦДГ и ОДЗ  тук. Бюджет –  2 0 1 3  год. разпределение на средствата по формула за ПДГ  към училищата и тук. Бюджет –  2 0 1 [...]

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет на бюджета на Община Велинград за 2012г.

  С изпълнението на бюджет 2012г. община Велинград постигна основните си цели: -      Осигуряване на финансов ресурс за осъществяване на планираните дейности в приоритетни направления – образование, здравеопазване, социални дейности, транспорт. -      Запазване на финансова стабилност и минимизиране на негативните последици от финансовата криза. Усилията бяха насочени към повишаване събираемостта на местни приходи и към [...]

Прочети 0 Comments