Archive | Отчет за проекти на община Велинград с външно финансиране RSS feed for this section

ОТЧЕТ ЗА ИЗРАБОТЕНИ ПРОЕКТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ТЯХНОТО ДВИЖЕНИЕ И СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ

През 2012 година община Велинград е разбработила  и е  депозирала проектни предложения по всички мерки, за които общината е била допустим бенефициент за финансиране от европейски и национални програми. Продължава изпълнението на 14 договорени вече проекти с управляващите органи, като в някои от тях общината е бенефициент, а по други е партньор. Проекти свързани с  [...]

Прочети Коментарите са изключени!