Archive | Други – отчети, регистри и доклади RSS feed for this section

ДОКЛАД за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2020г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията (съгласно чл.127 ал.9 от ЗУТ)

ДОКЛАД за изпълнението на общия устройствен план на Община Велинград за 2020г, работата на Дирекция “ТСУСА” по административно-техническото  обслужване на гражданите и прилагането на Закона за устройство на територията (съгласно чл.127 ал.9 от ЗУТ)

Прочети Коментарите са изключени!

ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2020 ГОДИНА

ОТЧЕТ НА  ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОТИЧНИ ЗАВИСИМОСТИ 2020 ГОДИНА

Прочети Коментарите са изключени!

Доклад ТСУ за 2019г

    Доклад ТСУ за 2019г

Прочети Коментарите са изключени!

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД

МОНИТОРИНОВ ДОКЛАД   на община Велинград    за 2019 г.  за изпълнението ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНЕ НА РОМИТЕ (2012-2020)” на област Пазарджик I.          ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 1.      Община Велинград        През 2019г. Община Велинград продължи да работи за подобряване качеството на живот на целевите групи от етническите малцинства.        В Община Велинград, преобладаващото население е българско, [...]

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 ГОД. ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ, ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2019 ГОД.  ЗА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ОТ ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ДЕЙНОСТИ,  ЗАЛОЖЕНИ В ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2020 г.

Прочети Коментарите са изключени!

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2019 Г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА 2019 Г. ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАВ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2016 – 2019 Г.

Прочети Коментарите са изключени!

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Годишен отчет ЗЕВИ 2019г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Отчет по изпълнението на План за интеграция на ромите /2017-2020/ за 2017г.

Прочети Коментарите са изключени!

Oтчет за дейността на читалищата 2016г.

Oтчет за дейността на читалищата 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на социалните услуги за 2016г.

Отчет по изпълнението на Плана за развитие на  социалните услуги за 2016г.

Прочети Коментарите са изключени!